Konsultacja podologiczna

Bezpłatna konsultacja podologiczna dotyczy oceny stanu stóp, przedstawieniu terapi  umożliwiającej  rozwiązania ewentualnych problenów oraz opisaniu poszczególnych etapów jej przebiegu.